DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

Företagskonkurser är allmänt förenade med stora förluster och samhällskostnader där coronakrisen medför en samhällsutmaning med en tydlig ökning av antalet konkursbeslut. Vid konkurser förloras stora informationsmängder som hittills inte har kunnat värderas på ett enkelt sätt.

Statistik

Finansiärer

Logo

Sidan uppdaterades 2022-12-27