DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

Företagskonkurser är allmänt förenade med stora förluster och samhällskostnader där coronakrisen medför en samhällsutmaning med en tydlig ökning av antalet konkursbeslut. Vid konkurser förloras stora informationsmängder som hittills inte har kunnat värderas på ett enkelt sätt.

Statistik

Projektledare

Projektmedlemmar

Erik Borglund

Professor|Professor

+46101428933

Erica Hellmer

Doktorand|Doctoral Student

+46101428113

Finansiärer

xx