ETN-FPI - European Training Network on Full Parallax Imaging

Att återskapa den visuella verkligheten kan aldrig uppnås genom att måla en bild på en plan yta som en TV-skärm. Det kräver en full-parallax-skärm som kan återskapa hela ljusfältet.

1137895-digital-age-of-business.jpg

Nu kommer European Training Network on Full-Parallax Imaging (ETN-FPI) att utveckla en ny generation forskare utbildade både inom relevant fysik och i biologin för mänsklig syn.

Bakgrund

Nuvarande skärmar saknar långt ifrån att verkligen återskapa den visuella verkligheten. Detta kan aldrig uppnås genom att måla en bild på en plan yta, såsom en TV-skärm, men kräver en full-parallaxdisplay som kan återskapa hela ljusfältet, dvs. ljuset som färdas i alla riktningar genom varje punkt i rymden. De senaste åren har utvecklats väsentligt mot detta mål och lovat en ny generation ultrarealistiska skärmar med tillämpningar inom medicin, informatik, tillverkning, underhållning, spel och mer. Men för att uppnå detta krävs en ny generation forskare som är utbildade både inom relevant fysik och i biologi för mänsklig syn. European Training Network on Full-Parallax Imaging (ETN-FPI) syftar till att utveckla denna nya generation. Nätverkets forskningskoncept är att avvika från noterna om plenoptik, ljusfält och integrerad avbildning, som ibland används omväxlande, och att harmonisera och vidareutveckla forskningen inom dessa områden under paraplyet av det bredare och tittarcentrerade FPI-konceptet.

Mål

Femton tidiga forskare kommer att anställas i nya tvärvetenskapliga FPI-projekt. Utbildningsdisciplinerna inkluderar teoretisk och tillämpad optik, flerdimensionell bildbehandling och visuell neurovetenskap. De riktade applikationerna sträcker sig från plenoptisk mikroskopi till interaktion med visuellt innehåll som genereras av breda synfältskärmar. Omfattande studier om uppfattningen av kontinuerlig parallax och subjektiva tester på olika skärmar planeras. Träningsprogrammet inkluderar lokal utbildning, online-seminarier, workshops, träningsskolor och en konferens. Forskarna som utbildats inom nätverket förväntas samla konkurrensförmåga och bli mycket kompetenta för att föra innovationer till området ultra-realistiska och interaktiva visuella medier. Detta kommer att förbättra deras anställbarhet i en snabbt växande sektor inom akademin och industrin och positionera Europa som ledande inom detta framväxande tvärvetenskapliga område.

Läs mer om forskningsinsatsen på den officiella webbplatsen:
www.full-parallax-imaging.eu