Emelie Pilflod-Larsson

Universitetslektor|Lecturer

Forskningsområden

Mina forskningsintressen rör risk, sjukvård, plats och makt. Jag använder mig gärna av intersektionella perspektiv och kritisk diskursanalys.

Forskning

Större delen av min forskning bedrivs just nu inom ramen för post dok-projektet 'Lokal matförsörjning för ökad samhällsberedskap' där jag studerar initiativ för lokal matproduktion- och beredskap. Jag driver också projektet 'Avkoloniserande vård i praktik och teori' som har fokus på vårdinitiativ inriktade mot samisk hälsa, och hur dessa initiativ kan förstås i termer av avkolonisering.

Undervisning

Jag under på momenten Klass, kön och etnicitet (Sociologi A), kvantitativ sociologisk metod (Sociologi B) och handleder uppsatser. Tidigare har jag undervisat på kurserna Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt, Kvalitativ sociologisk metod (Sociologi A) och Feministisk teori och samhällsförändring (Genusvetenskap B).

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Pilflod Larsson, E. & Giritli Nygren, K. (2024). Cultivating thirdspace : Community, conflict and place in Swedish allotment gardens. Landscape and Urban Planning, vol. 243  

Larsson, E. & Ingridsdotter, J. (2023). The Enchanted North : Nature, Place and Gender in ‘Off the Grid’ Social Media Representations. Anthropological Journal of European Cultures, vol. 32: 2, ss. 45-67.  

Larsson, E. & Giritli Nygren, K. (2023). Urban gardening as a risk-reduction strategy : An intersectional analysis of top-down gardening initiatives. Journal of Risk Research,  

Larsson, E. (2020). Doing distance : expectant parents’ experiences of risk following a maternity ward closure. Rural Society, vol. 29: 1, ss. 16-29.    

Larsson, E. (2020). Nedläggningen av BB Sollefteå : Känslor, rumslighet och motstånd. Tidskrift för Genusvetenskap, vol. 41: 4, ss. 69-88.  

Larsson, E. (2018). (De)politicising pregnancy-related risk : gender and power in media reporting of a maternity ward closure. Health, Risk and Society, vol. 20: 5-6, ss. 227-240.    

Larsson, E. (). Birth of the gender-equal nuclear family : Normalization, power and ideology in Sweden. ,

Doktorsavhandlingar

Larsson, E. (2021). Risky distances : Peripheralisation and normalisation in the case of a maternity ward closure in Sweden. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2021 (Mid Sweden University doctoral thesis : 351)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Larsson, E. , Larsson Hult, K. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2023). Finding a unicorn in the woods : The magic of collaborative care and resistance. I Voices from gender studies : Negotiating the terms of academic production, epistemology, and the logics and contents of identity. Routledge.  

Ridzén, L. , Sjöberg, I. & Larsson, E. (2022). Akademisk aktivism genom en sommarkurs om Norrland : Decentralisering och dekolonisering av plats och kunskap. I Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 23-34.

Larsson Hult, K. , Larsson, E. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2022). Rum för gemenskap. I Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. SUNDSVALL : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-27.

Larsson, E. (2021). Risky subjectivities : Peripheralization and appropriation of small-ward midwives' work practices in the closure of a rural area's maternity ward. I Working life and gender inequality : Intersectional perspectives and the spatial practices of peripheralization. Routledge. S. 175-193.

Sidan uppdaterades 2024-01-08