Försörjning mellan autonomi och beroende:

en studie om det sociala nätverkets kapaciteter och informellt ekonomiskt stöd (FAB).

En hand släpper mynt i en annan hand. Pengar byter ägare.

Fakta

Projektperiod

020101-050131

Projektledare

Projektmedlemmar

Majen Espvall

Professor|Professor

+46 (0)10-1428398

Maria das Dores Guerreiro

Maria das Dores Guerreiro

Line Hille Laursen

Line Hille Laursen