Stadskärnan är inte bara en stads ansikte utåt, stadskärnors attraktivitet har också visat sig vara avgörande för regioners tillväxt. Denna förstudie – Förstärkt stadsmiljö – har därför riktat sin uppmärksamhet mot den centralt belägna stadsmiljön i Sundsvall.

Sundsvalls kommun

Förstudien är inriktad på stadsmiljöutveckling och städers särskilda utmaningar att skapa attraktivitet för olika grupper av medborgare och att utnyttja den många gånger outnyttjade potential som finns hos medborgare, företag och det civila samhället. Särskild fokus läggs på att inkludera grupper som tidigare varit underrepresenterade i dylika utvecklingsarbeten, t.ex. kvinnor och invandrare. Detta är en viktig fråga för många kommuner runt om i landet, som idag fått många nya invånare och där nya initiativ och lösningar för integration och inkludering är centrala.

Avsikten med förstudien är att identifiera utmaningar och potential med särskilt fokus på Sundsvalls stadskärna, att utveckla inkluderande miljöer där man genom samarbete mellan kommunen, allmänheten och det lokala näringslivet tar vara på affärsmöjligheter, tillgodoser sociala behov och samtidigt genererar nya sociala relationer för förstärkta stadsmiljöer.

Sundsvall växer. I ett nytt projekt ska tre forskningsenheter på Mittuniversitetet – i samarbete med Sundsvalls kommun – försöka hitta lösningar på hur stadskärnan ska kunna bli tryggare och mer attraktiv ur besöksnäringssynpunkt å ena sidan. Dessutom tittar man även på hur alla hållbarhetsaspekter – sociala, ekologiska, ekonomiska och kulturella – ska kunna tillgodoses när nya bostäder och byggnader planeras i direkt anslutning till stadskärnan.

"Om vi ser på till exempel det planerade kvarteret Noten (området norr om Selångersån, Norrmalmsparkeringen), så är de tänkta byggherrarna Diös och HSB mycket angelägna av att jobba sida vid sida med projektet för att kunna skapa en så attraktiv miljö som möjligt och knyta an kvarteret till den befintliga stadskärnan", säger Peter Öhman. Läs mer i rapporten.

Slutrapport Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall


Folder Förstärkt stadsmiljö i Sundsvall

Projektledare

Peter Öhman

Professor|Professor

010-1428677

Projektmedlemmar

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428926

Ida Sjöberg

notitle|notitle

010-1428402

Elias Hörnberg

Elias Hörnberg

Olof Wahlberg

Olof Wahlberg

Lena Hugosson, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun

Lena Hugosson, Lantmäterikontoret Sundsvalls kommun

Anneli Wikner, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Anneli Wikner, Stadsbyggnadskontoret Sundsvalls kommun

Maria Åslin, Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun

Maria Åslin, Näringslivsbolaget Sundsvalls kommun

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.