Ida Sjöberg

Doktorand|Doctoral Student

Forskningsområden

Min avhandling berör produktionen av trygga offentliga rum i en nyliberal tid. Det handlar exempelvis om hur man jobbar med trygghet inom stadsplanering och vad som händer med trygghetsbegreppet i en stadsplaneringsprocess.

Undervisning

Sociologi A, Norrland: Kritiska perspektiv på plats och makt
Sociologi A, Klass, kön och etnicitet
Sociologi A, Kvalitativ metod
Sociologi B, Kvantitativ metod
Sociologi B, Självständigt arbete
Sociologi C, Kvantitativ metod

Övrigt

Konferensbidrag:

Sjöberg, I. (2022) En intersektionell undersökning av (o)trygghet i offentliga rum. Presented at the Swedish Sociological association conference in Uppsala, Sweden.

Klockmo, C. & Sjöberg, I. (2021) Att komma närmre med inte nära nog. Presented as the Forum för arbetslivsforskning conference (distans).

Sjöberg, I. (2021) The commodification of safety and inclusion in city Branding. Practices of excluding inclusiveness in becoming the City Center of the Year. Presented at the 15th Conference of the European Sociological Association. 

Sjöberg, I. (2019) Exclusive inclusiveness in the neoliberal city. Presented at g19 conference in Gothenburg, Sweden.

Sjöberg, I. (2017) Doing (un)safety in the public space. Presented at the 13th Conference of the European Sociological Association in Athens, Greece.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Giritli Nygren, K. , Olofsdotter, G. , Sjöberg, I. , Klockmo, C. & Bolin, M. (2022). Närmare men inte nära nog : hur arbete osynliggörs vid kommunala arbetsmarknadsenheter. Arbetsmarknad & Arbetsliv, vol. 48: 2, ss. 54-72.    

Sjöberg, I. & Giritli Nygren, K. (2021). Contesting city safety - exploring (un)safety and objects of risk from multiple viewpoints. Journal of Risk Research, vol. 24: 10, ss. 1251-1265.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Ridzén, L. , Sjöberg, I. & Larsson, E. (2022). Akademisk aktivism genom en sommarkurs om Norrland : Decentralisering och dekolonisering av plats och kunskap. I Aktivism : En antologi om arbete för social och politisk förändring. Sundsvall : Forum för genusvetenskap (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 23-34.

Larsson Hult, K. , Larsson, E. , Ridzén, L. & Sjöberg, I. (2022). Rum för gemenskap. I Forum för genusvetenskap - en jubilar i vardande : Tillsammans och på eget håll. SUNDSVALL : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 25-27.

Rapporter

Bolin, M. , Giritli Nygren, K. , Klockmo, C. , Olofsdotter, G. & Sjöberg, I. (2021). Att komma närmare men inte nära nog? : Om att synliggöra arbetsförmågor inom osynliggörande system. Sundsvall : Mid Sweden University  

Öhman, P. , Giritli Nygren, K. , Hörnberg, E. , Lidén, G. , Nyhlén, S. , Sjöberg, I. & Wahlberg, O. (2017). Förstärkt stadsmiljö i Sundvall. Sundsvall : Mid Sweden University  

Sidan uppdaterades 2023-09-21