FUN-LAM: Funktionellt gradierade lameller i EBM

Projektet syftar till att genomföra tester som ska göra det möjligt att byta material medan maskinen arbetar, en metod som är komplicerad vid tillverkning genom den additiva metoden Electron Beam Melting®.

Additiv tillverkning metall

Fakta

Projektperiod

201101-211130

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-11-30