Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker

Hushållsberedskap i samhällssäkerhetsdiskurser och vardagens praktiker

I det här postdokprojektet studeras krisberedskap ur ett hushållsperspektiv. Projektets huvudsakliga fokus ligger vid hur krisberedskap kan förstås inom ramen för hemmet som ett socialt och rumsligt sammanhang där vardagens praktiker diskuteras, utvecklas och praktiseras.

Krisberedskap

Fakta

Projektperiod

170701-190630

Projektledare

Linda Kvarnlöf

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46101428118

Finansiärer