Projektet har utvecklats som ett led i att möta utmaningarna med att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och att hitta fler faktorer som bidragit till att fler utrikesfödda gör valet att stanna i Västernorrland.

Fakta

Projektperiod

150901-161130

Projektmedlemmar

Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap

Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap

Sidan uppdaterades 2022-06-14