Projektet har utvecklats som ett led i att möta utmaningarna med att hitta snabbare vägar in på arbetsmarknaden för utrikesfödda och att hitta fler faktorer som bidragit till att fler utrikesfödda gör valet att stanna i Västernorrland.

Fakta

Projektperiod

150901-161130

Projektmedlemmar

Gustav Lidén

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428926

Jonny Bergman

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428093

Anna Olofsson

Professor|Professor

+46 (0)10-1428467

Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap

Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap