Kriskommunikativa aktörer, budskap och mediebilder under Coronapandemin

Det övergripande syftet med projektet är att de ge ökad kunskap om hur en effektiv kriskommunikation kan utvecklas i samband med stora samhälleliga kriser.

Coronavirus Covid-19

Delstudierna ska kunna ligga till grund för en utvärdering av de samlade erfarenheterna från myndigheternas kriskommunikativa arbete under pandemin, samt belysa vilken bild av detta arbete som allmänheten kunnat ta del av i medierapporteringen. Allt med tanken att ge ökade kunskaper för bättre krisberedskap och krishantering i framtiden genom att belysa problematiken kring hur trovärdig information bäst kan säkerställas i situationer med informationsöverskott och oklara, motstridiga budskap.

Projektledare

Lars Nord

Professor|Professor

010-1428625

Projektmedlemmar

Kajsa Falasca

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1428408

Finansiärer