Method for Cost Optimized Volumetric Object Monitoring Systems

I detta projekt kommer forskare att undersöka kraven på VSN-nodarkitektur och distributionstopologi för fjärrövervakning utomhus. Målet är att hitta en kostnadsoptimerad design med begränsade resurser.

Vindkraft örn övervakning Gotland

Genom nära samarbete med industripartners kommer forskare att ge branschen ett verktyg för att förutsäga framtida aktivitet inom en volym. Även om detta projekt fokuserar på övervakning av vindkraftsparker och flygande fåglar, är resultatet tillämpligt på andra områden.

Projektledare

Projektmedlemmar

Benny Thörnberg

Docent |Senior lecturer

010-1428917

Hiba Alqaysi

Doktorand|Doctoral Student

010-1428220

Finansiärer

Logo