Motivation i gymnasieskolan 2.0 | miun.se

Forskningsprojektet handlar om att förstå hur gymnasieelever och lärare ser på studiemotivation. Målet är att finna metoder för att undvika problemet med ofullständiga betyg och bristande motivation.

Att få möta många olika elever ger oss studenter många nyttiga erfarenheter i vår fortsatta utbildning.

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun. Mittuniversitetet

Sidan uppdaterades 2023-05-16