Motivation i gymnasieskolan 2.0

Forskningsprojektet handlar om att förstå hur gymnasieelever och lärare ser på studiemotivation. Målet är att finna metoder för att undvika problemet med ofullständiga betyg och bristande motivation.

Att få möta många olika elever ger oss studenter många nyttiga erfarenheter i vår fortsatta utbildning.

Fakta

Projektperiod

200101-210815

Kommunsamverkan

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

+46 (0)10-1428263

Göran Bostedt

Docent |Senior lecturer

+46 (0)10-1428125

Projektmedlemmar

Sara Dahlqvist

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

+46 (0)10-1428222

Finansiärer

Logotyp Sundsvalls kommun.