Gammal bok

Historia är ett ämne som studerar samhällen och människans existentiella villkor ur ett tidsperspektiv. Att analysera och förstå förflutna tider och processer är helt avgörande för att begripa vår belägenhet och vårt handlingsutrymme här och nu.

Pågående forskningsprojekt

Political Literatures

Political Literatures är ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk grundat 2020 vid institutionen för humaniora och samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Anställda inom ämnet historia

Sven Olofsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Sidan uppdaterades 2024-02-05