Politiska företrädares skolbesök

I projektet samarbetar forskare med företrädare från gymnasieskolor för att öka kunskapen kring politiska företrädares skolbesök. I samverkan utvecklas frågor för att inventera situationen i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Målet är att kunna göra en mer omfattande studie på nationell nivå.

Val valsedlar valsituation

Sidan uppdaterades 2023-09-30