Om informellt ekonomiskt och annat socialt stöd i samband med långtidssjukskrivning. Projektet undersöker hur personliga sociala relationer och utbyte av privat ekonomiskt och annat socialt stöd, förändras när människor drabbas av långtidssjukskrivningar.

Illustration of people communicating via network

Fakta

Projektperiod

050101-090131

Samarbetspartners

Projektledare

Projektmedlemmar

Majen Espvall

Professor|Professor

+46 (0)10-1428398