Reciprocitet i förändring | miun.se

Om informellt ekonomiskt och annat socialt stöd i samband med långtidssjukskrivning. Projektet undersöker hur personliga sociala relationer och utbyte av privatekonomiskt och annat socialt stöd, förändras när människor drabbas av långtidssjukskrivningar.

Illustration of people communicating via network

Fakta

Projektperiod

050101-090131

Projektledare

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2022-06-22