Pernilla Ingelsson

Prefekt|Head of Department

Bakgrund

Jag disputerade 2013 med avhandlingen "Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and Leadership" och blev docent 2018.

Innan jag började på Mittuniversitetet 2004 så har jag arbetat inom tillverkande industri med personalfrågor, organisationsutveckling, kvalitet och Lean. Har även innehaft ett antal ledarpositioner både inom privat sektor och inom akademin.

Forskningsområden

Min forskning fokuserar på hur organisationer kan arbeta för att skapa och mäta en kultur som ger möjligheter till långsiktig och hållbar kvalitetsutveckling. Mitt fokus ligger på att arbeta med beteenden, värderingar och ledarskap.

Forskning

Jag deltar för närvarande i två samverkansprojekt. Det ena är ett treårigt projekt i samverkan med Sundsvalls kommun. Projektet syftar till att identifiera, beskriva, testa och utvärdera hur kommunal hälso- och sjukvård kan bli en attraktiv och lärande arbetsplats.

Det andra är ett-årigt och i samverkan med Örnsköldsviks kommun. I detta projekt är syftet att ta fram en modell for utvärdering av effektivitet i kommunala koncernföretag i Örnsköldsvik som lyfter både ägarens och kundens värdeperspektiv.

Undervisning

Undervisar främst på vårt magisterprogram ”Kvalitets- och ledarskapsutveckling” där jag också handleder examensarbeten.

Övrigt

Arbetar även gärna med samverkan och uppdragsutbildning. Har arbetat med detta i kommuner, regionen och privat sektor.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Häggström, M. (2023). A proposed model for developing quality and efficiency in transitional care. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 107-122.  

Häggström, M. , Ingelsson, P. , Sten, L. & Bäckström, I. (2023). Success Factors for Quality and Safety of Intensive Care Unit Transitional Care – Listening to the Sharp End. Quality Innovation Prosperity, vol. 27: 1, ss. 1-20.  

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2023). The development of a methodology for assessing teamwork and sustainable quality culture, focusing on top management teams. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 152-172.  

Mårtensson, A. , Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2023). Understanding long-term thinking as a management strategy to support sustainable quality development : Perspectives from education. The TQM Journal, vol. 35: 9, ss. 352-368.  

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). Improving Team Collaboration in Patient Transfer Processes by Co-Workers’ Perceptions and Suggestions. Quality Innovation Prosperity, vol. 25: 2, ss. 1-18.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2021). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in patient transfer processes. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 13: 1, ss. 45-62.    

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2020). Adapting a Lean leadership-training program within a health care organization through cocreation. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 1, ss. 15-28.  

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2020). Co-creation as a success factor in the development of constructive customer-focused dialogues. Quality Innovation Prosperity, vol. 24: 2, ss. 153-169.    

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2020). Improving ICU transitional care by combining quality management and nursing science - two scientific fields meet in a systematic literature review. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 3, ss. 385-403.    

Lilja, J. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Bäckström, I. & Hedlund, C. (2020). Metaphors we manage and develop quality by. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 4, ss. 405-416.  

Kahm, T. & Ingelsson, P. (2020). "Stuck in the middle” Healthcare first-line managers´ responsibilities and needs of support when applying Lean. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 12: 2, ss. 173-186.  

Kahm, T. & Ingelsson, P. (2019). Creating a development force in Swedish healthcare: a focus on the first-line managers’ perspective when applying Lean. International Journal of Health Care Quality Assurance, vol. 32: 8, ss. 1132-1144.  

Mårtensson, A. , Snyder, K. & Ingelsson, P. (2019). Interlinking Lean and Sustainability : How ready are leaders?. The TQM Journal, vol. 31: 2, ss. 136-149.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2018). Capturing value-based leadership in practice : Insights from developing and applying an AI-interview guide. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 10: 4, ss. 422-430.  

Eriksson, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Åslund, A. (2018). Measuring customer value in commercial experiences. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 29: 5-6, ss. 618-632.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2018). Strengthening quality culture in private sector and health care: What can we learn from applying soft measures?. Leadership in Health Services, vol. 31: 3, ss. 276-292.  

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2018). Using design thinking to support value-based leadership for sustainable quality development. Business Process Management Journal, vol. 24: 6, ss. 1289-1301.  

Kahm, T. & Ingelsson, P. (2017). Lean from the First-line Managers’ Perspective : Assuredness about the Effects of Lean as a Driving Force for Sustainable Change. Management and Production Engineering Review, vol. 8: 2, ss. 49-56.    

Snyder, K. , Hedlund, C. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2017). Storytelling : a co-creative process to support value-based leadership. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 9: 3/4, ss. 484-497.    

Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2017). The need for a long-term mindset when measuring the effects of lean on health-related quality management values : A case study from the public sector. International Journal of Workplace Health Management, vol. 10: 3, ss. 249-264.    

Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2016). Building an organizational culture when delivering commercial experiences – the leaders’ perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 229-244.  

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Enhancing the study of Lean transformation through organizational culture analysis. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 3, ss. 395-411.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2016). How Communicative Leadership influences co-workers’ health : A Quality Management perspective. International Journal of Quality and Service Sciences, vol. 8: 2, ss. 143-158.    

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2016). Measuring Appreciative Inquiry, Lean and Perceived Co-worker Health. Quality Innovation Prosperity, vol. 20: 2, ss. 105-118.    

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2015). Is there a relationship between Lean Leaders and healthy co-workers?. Quality Innovation Prosperity, vol. 19: 2, ss. 123-136.    

Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Bäckström, I. & Öberg, L. (2015). Taking a Holistic Perspective on Technical Communication and Lean. Quality Innovation Prosperity, vol. 19: 2, ss. 103-122.    

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2014). Health Related Quality Management Values and Key Principles of Communicative Leadership - Are They the Same?. Quality Innovation Prosperity, vol. 18: 1, ss. 59-72.  

Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2014). Measuring the importance and practices of Lean values. The TQM Journal, vol. 26: 5, ss. 463-474.  

Ingelsson, P. , Eriksson, M. & Lilja, J. (2012). Can selecting the right values help TQM implementation? : A case study about organisational homogeneity at the Walt Disney Company. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 23: 1, ss. 1-11.    

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2011). Learning from others to adapt Quality Management to the future. Total Quality Management and Business Excellence, vol. 22: 2, ss. 187-196.  

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2010). Commercial experiences from a customer perspective elaborated, defined and distinguished. The TQM Journal, vol. 22: 3, ss. 285-292.  

Böcker

Bergman, S. & Ingelsson, P. (2023). Studenternas Bullet Journal : Så tar du dina studier i mål. Lund : Studentlitteratur AB

Doktorsavhandlingar

Ingelsson, P. (2013). Creating a Quality Management Culture : Focusing on Values and Leadership. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2013 (Mid Sweden University doctoral thesis : 141)  

Konferensbidrag

Fundin, A. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. & Westin, L. (2023). Management towards sustainable behaviour inorganizations by measuring organizational culture. I EurOMA conference – European Operations Management Association. Leuven, Belgium. :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Bäckström, I. (2023). The relationship between teamwork and sustainable quality culture in transitional care. I Proceedings of Excellence In Services International Conference (EISIC).

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). A Hospital Without Departments?. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 957--958.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Hasselblad, A. (2022). A Model For Creating A Shared Picture Of Customer Expectations. I The 25th Excellence in Services International Conference.

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Assessing quality culture over time. I The 25th Excellence in Services International Conference, 2022.

Hasselblad, A. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Olsson, L. (2022). Capturing Citizens Experienced Value from Municipal Services : Developing an Evaluation Model in a Swedish Municipal Project. I 2022 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Kuala Lumpur : . S. 1266--1270.  

Sten, L. , Ingelsson, P. & Häggström, M. (2022). Characteristics and success factors for top management teams in managing organizations towards sustainable quality culture – a scoping review. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design.. S. 961--976.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Mårtensson, A. & Snyder, K. (2022). Developing quality in preschools – collecting baseline data through a strength based approach. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on mechanics and materials in design.. S. 927--934.  

Sten, L. & Ingelsson, P. (2022). Sustainable quality culture and characteristics of top management teams : Can it be measured?. Paper presented at the 28th annual International Sustainable Development Research Society ISDRS conference, Stockholm, June 15-17, 2022.

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Sten, L. , Sten, L. & Häggström, M. (2022). Taking differences in quality culture into account when improving ICU transitional care.. I Proceedings M2D2022 : 9th International Conference on Mechanics and Materials in Design, 2022.. S. 925--926.  

Ingelsson, P. , Sten, L. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). Assessing Quality Management culture in order to develop ICU transitional care. I 22nd QMOD conference : Quality and Service Sciences ICQSS 2019.

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2019). Co-creation - making it happen. I 22nd QMOD conference : ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2019, 13-15 OCTOBER.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Johansson, C. , Hamrin, S. & Bergman, S. (2019). Communicative Leadership development conduction to impact on   Quality culture and co-worker health. I 22nd QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS 2019, 13-15 October : Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund :

Häggström, M. , Sten, L. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2019). How to improve the transfer process from intensive care to general wards - listening to the co-workers. I Leadership and strategies for Sustainable Quality and Innovation in the 4th Industrial Revolution. Lund. Lund :

Sten, L. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Häggström, M. (2019). The development of a measurement instrument focusing on team collaboration in the patient transfer process from intensive care to the general ward. Paper presented at the 22nd QMOD-ICQSS Conference, Krakow, 13-15 October, 2019

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2018). Adapting a Lean leadership-training program within a health care organization through co-creation. I 21st QMOD conference on quality and service science ICQSS, 22-24 August 2018, Cardiff University, Wales, UK.

Ingelsson, P. , Snyder, K. & Bäckström, I. (2018). Developing value-based leadership for sustainable quality development : Let’s do it. Paper presented at the 30th Shingo Conference, Optimize the Journey, Orlando, Florida, April 11-12, 2018

Häggström, M. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Carina, E. (2018). How can patient transfers be improved by combining QM, Nursing and Health care sciences?. I Proceedings of the 21th QMOD Conference : Building a Culture for Quality, Innovation and Sustainability.

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2018). Measuring Sustainability through values : Developing and Testing of Statements in a Questionnaire. I 21st QMOD-ICQSS Conference.. S. 1065--1072.

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2017). Capturing Value-based leadership in Practice: : Insights from developing and applying an AI-interview guide. I Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution : On quality and service sciences ICQSS 2017.

Hedlund, C. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. & Lilja, J. (2017). Continuous Improvement of Leadership : Evaluation of peer-coaching experiments. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Snyder, K. (2017). Enhancing Sustainable Quality Culture. Paper presented at the Canadian Quality Congress, Toronto, September 7-8, 2017

Lilja, J. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Bäckström, I. & Hedlund, C. (2017). Metaphors We Manage and Develop Quality by : Screening and Elaborating on the Metaphors of Quality Management. Paper presented at the 20th QMOD Conference, Helsingör, Denmark, 4-7 August, 2017

Ingelsson, P. , Bäckström, I. , Snyder, K. , Lilja, J. & Hedlund, C. (2017). Truly changing the culture – learnings from a value-based top leader. I 20th QMOD conference : Challenges and Opportunities of Quality in the 4th Industrial Revolution.

Snyder, K. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2017). Using design thinking to foster value-based leadership and quality culture. Paper presented at the Canadian Quality Congress, Toronto, September 7-8, 2017

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Snyder, K. , Hedlund, C. & Lilja, J. (2016). Collection of baseline data – expanding the scope. I EurOMA 2016 - Interactions.

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Helping leaders develop value-based leadership. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions.

Lilja, J. , Bäckström, I. , Forsgren, O. , Ingelsson, P. , Noaksson, E. , Nätterlund, K. , Richardsson, D. & Åslund, A. (2016). Insights from Sustainable Cleveland 2019: An Initiative Driving Sustainable Regional Development by Large Scale Summits, Collective Visioning, and lots of Creativity, Culture, and Appreciation. I Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development. Östersund : . S. 255--258.  

Ingelsson, P. & Kahm, T. (2016). Lean from the first-line managers’ perspective – assuredness about the effects of Lean as a driving force for sustainable change. Paper presented at the 19th QMOD/ICQSS Conference 2016, Rome, Italy, 21-23 September, 2016

Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Monitoring co-worker health and Lean culture development. I Proceedings of the 19th QMOD Conference, 2016.

Hedlund, C. , Lilja, J. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2016). Research On Toyota Kata? Proposing A Future Research Agenda For The Emerging Practice. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions 2016.  

Snyder, K. , Hedlund, C. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2016). Storytelling as a co-creative process to build cultures of quality, innovation and sustainability. Paper presented at the 19th QMOD conference; International Conference on Quality and Service Sciences (ICQSS 2016), 21-23 September 2016, Rome

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2016). Using the employee satisfaction survey as a tool for building organizational culture. I EurOMA Conference Proceedings : Interactions, 2016.  

Snyder, K. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2015). Conceptualizing a research framework to study systemic Lean transformation : A Critical Review. I 18th QMOD-ICQSS.

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2015). Exploring the relationship between Appreciative Inquiry, Lean and perceived co-worker health. I Creating a Sustaniable future through Quality : on Quality and Service Sciences ICQSS 2015, October 12-14. Lund :

Åslund, A. & Ingelsson, P. (2015). Understanding and living by an organization's values in order to create customer value. I Creating a Sustainable future through Quality : on Quality and Service ICQSS 2015, October 12-14. Lund :

Löfstedt, U. , Ingelsson, P. , Bäckström, I. & Öberg, L. (2014). Can Lean improve the status of Technical Communication? : Taking a system perspective. I 17th QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic : Entering the Experience Economy – from product quality to experience quality. Lund :

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Öberg, L. (2014). Can Lean values contribute to Sustainable Development. I 17th Qmod-ICQSS : Part 2: INDEX and FULLPAPERS.  

Bäckström, I. & Ingelsson, P. (2014). Do Lean Leaders get healthy co-workers?. I 17th QMOD-ICQSS Conference, Prague, Czech Republic : Entering the Experience Economy – from product quality to experience quality. Lund :

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Johansson, C. (2013). Health Related Quality Management values and Key principles of Communicative Leadership - are they the same?. I 16th QMOD conference on Quality and Service Sciences ICQSS,4-6 September 2013, Portoroz, Slovenia : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility.. S. 164--177.  

Ahlin, K. & Ingelsson, P. (2013). Information management, Lean and efficiency:  are we focusing on the customer?. Paper presented at the 16th QMOD-ICQSS; International conference quality and service sciences;4th-6th September 2013;Portoroz, Slovenia  

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2013). Managers basic assumptions when applying Lean. I 16th QMOD-ICQSS Proceedings : Quality Management and Organizational Development Conference [being] International Conference Quality and Service Sciences.. S. 1206--1215.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2012). Measuring the Starting Points for a Lean Journey. I 15 th QMOD conference : From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility. Poznan : (QMOD). S. 146--156.  

Ingelsson, P. , Bäckström, I. & WIklund, H. (2010). Measuring the soft sides of TQM and Lean. I 13th QMOD Conference, 31 Aug – 1 Sept 2010 Cottbus, Germany.  

Eriksson, M. , Ingelsson, P. & Lilja, J. (2007). Achieving shared values : Learning from Disney.

Lilja, J. , Eriksson, M. & Ingelsson, P. (2007). Commercial experiences from a customer perspective : Elaborated, defined and distinguished. I Proceedings of the 10th International Conference on Quality Management for Organisational and Regional Development, Lund 18-20/6 2007. Lund : (Linköping Electronic Conference Proceedings)

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2007). Learning from chaos : a necessity for adapting quality management to the future?. Paper presented at the 10th QMOD International Conference, Quality Management & Organizational Development, June, 2007, Helsingborg.

Licentiatavhandlingar

Ingelsson, P. (2009). How to create a commercial experience : Focus on Leadership, Values and Organizational Culture. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Kopieringen, 2009 (Mid Sweden University licentiate thesis : 40)  

Manuskript

Bergman, S. , Johansson, C. , Hamrin, S. , Bäckström, I. & Ingelsson, P. Communication Training for Managers and Leaders : A review of empirical studies.

Rapporter

Ingelsson, P. , Mårtensson, A. , Uitto, E. , Bäckström, I. & Snyder, K. (2023). Slutrapport för projektet Kvalitet i förskolan : Ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet. Mittuniversitetet  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Häggström, M. & Sten, L. (2022). Slutrapport för projektet Ökad kvalitet och effektivitet i vårdkedjor : Finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, projekt nr 20170084. Östersund : Mittuniversitetet  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2019). Slutrapport ”Resultatstyrning för medborgarnytta” : Ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Mid Sweden University  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Kvalitetsarbete inom teknikinformation – Goda exempel och utvecklingsbehov.  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wiklund, H. (2013). Kommunikativt ledarskap och hälsa. Sundsvall :  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Wreder, Å. (2005). Achieving Sustaniable Health Among Co-workers : A case study at FöreningsSparbanken. Luleå : Luleå University of Technology (Research Report 2005:1).

Sidan uppdaterades 2023-10-31