Slow Adventure in Northern Territories

Målet med projektet Slow Adventures in Northern Territories (SAINT) är att hjälpa företag inom turismsektorn ”slow adventure” att nå längre med sin marknadsföring – för att locka fler turister till områden där de kan uppleva och njuta av naturen.

Slow adventure
Foto: Rupert Shanks

Verksamheten inom slow adventure kommer att utnyttja den norra regionens imponerande naturtillgångar och regionens rika kultur och historia. Exempel på detta är fisket, uppskattning och respekt för natur och vildliv, förhållandet mellan mat och land/hav och en tradition av människodrivna resor. En förutsättning för att detta projekt ska lyckas är ett samarbete med företag.

Mål

Projektet har som mål att möjliggöra, utveckla och främja nya tjänster och produkter inom äventyrsturism. Det kommer att innebära ett gränsöverskridande utbyte av kompetens: från Skandinavisk expertis och kunskap om friluftsliv till skotskt entreprenörskap och marknadsföring inom äventyrsturism. Centralt i projektet är målet att utveckla a) nya metoder för marknadsföring och b) effektivisera verksamhet genom samarbete. Nya modeller för marknadsföring kommer att testas i syfte att: skapa ett nytt gemensamt varumärke, rikta in sig på högvärdeskunder och skapa gränsöverskridande kluster av små och medelstora företag.

Projektet kommer också att föra samman två olika perspektiv: västerländskt och inhemskt. Syftet är att överföra inhemsk kunskap och sätt att nå kunskap till västerländska små och medelstora företag, och i utbyte överföra västerländska erfarenhet och insikter.

Nyttor

Projektet kommer att hjälpa små och medelstora företag inom sektorn att utveckla nya metoder för marknadsföring och effektivisera sin verksamhet, vilket i sin tur leder till en bättre utvecklad sektor vad det gäller äventyrsturism, inklusive logi, transport och livsmedelsproduktion.

Forskningsprojektet finansieras av Northern Periphery and Arctic Programme (NPA).

Gå till Slow Adventure in Northern Territories (SAINT) webbsida för mer detaljerad information om projektet. 

 

Publikationer inom projektet:

Logo Slow Adventure in Northern Territories