SMART Industri - förstudie Västernorrland

Industrin och den industrinära tjänstesektorn inom process- och tillverkning är dominerande näringar i regionen och viktiga för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Företag står inför stora utmaningar när det gäller förnyelse som är kopplade till digitalisering och kompetensförsörjning.

Industri

Finansiärer

Logga Tillväxtverket

Sidan uppdaterades 2022-12-28