SMART Industri - förstudie Västernorrland

Industrin och den industrinära tjänstesektorn inom process- och tillverkning är dominerande näringar i regionen och viktiga för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Företag står inför stora utmaningar när det gäller förnyelse som är kopplade till digitalisering och kompetensförsörjning.

Industri

Denna förstudie ger regionen och dess företag stöd i arbetet med att analysera länets förutsättningar och behov i förnyelsearbetet inom inom området SMART Industri där digitaliseringen är en av de starkast drivande kraften som påverkar tillväxt och arbetsmarknad, utbildning och kompetensutveckling.

Syftet med projektet är att genomföra en kartläggning av industrins behov och förutsättningar för industrins digitalisering, kartläggningen ska även ligga till grund för framtida insatser gällande digitaliseringsfrämjande i regionen.

Målet är att genom kartläggning, olika analysmetoder och medskapande få en ökad insikt om vilka behov, möjligheter och hinder som finns inom området SMART Industri bland små och medelstora företag i Västernorrland.

Fakta

Projektperiod

180401-180930

Samarbetspartners

Projektmedlemmar

Finansiärer

Logga Tillväxtverket