SMART Industri - förstudie Västernorrland

SMART Industri - förstudie Västernorrland

Industrin och den industrinära tjänstesektorn inom process- och tillverkning är dominerande näringar i regionen och viktiga för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Företag står inför stora utmaningar när det gäller förnyelse som är kopplade till digitalisering och kompetensförsörjning.

Industri

Fakta

Projektperiod

180401-180930

Samarbetspartners

Projektmedlemmar

Katarina Gidlund

Professor|Professor

+46 (0)10-1428921

Finansiärer

Logga Tillväxtverket