SMART Industri - förstudie Västernorrland

Industrin och den industrinära tjänstesektorn inom process- och tillverkning är dominerande näringar i regionen och viktiga för länets sysselsättning och konkurrenskraft. Företag står inför stora utmaningar när det gäller förnyelse som är kopplade till digitalisering och kompetensförsörjning.

Industri

Fakta

Projektperiod

180401-180930

Samarbetspartners

Finansiärer

Logga Tillväxtverket

Sidan uppdaterades 2021-09-21