Unga och organiserad politik ‑ en medlemsstudie av de svenska riksdagspartiernas ungdomsförbund (UnOP)

I detta projekt undersöks de politiska partiernas ungdomsorganisationer och dess roll som en väg in i politiken, något som hittills inte studerats i någon större omfattning. Målet är att minska kunskapsluckorna genom att studera ungas engagemang i partipolitiska ungdomsförbund.

Demonstration Mostphotos

Fakta

Projektperiod

200401-220331

Forskningscenter

Projektledare

Projektmedlemmar

Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola

Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola

Finansiärer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor MUCF

Sidan uppdaterades 2022-03-31