Vid krishanteringens utkanter: Informella aspekter av krishantering

Huvudsyftet med avhandlingsarbetet är att visa på att krishantering är något mer än instrumentella tillvägagångssätt för att ge insikter om att organisationer besitter informella resurser inneboende i deras vardagliga arbetspraktiker som kan mobiliseras under en kris.

Snöoväder, snö på bilar, insnöad

Fakta

Projektperiod

150301-211210

Projektledare

Sidan uppdaterades 2021-12-10