Visualisering är tekniker och metoder som genererar en klar mental bild av väsentlig data och möjliggör en snabb och precis tolkning. Visualisering blir därmed ett verktyg vid kunskapsuppbyggnad, utbildning, lärande och beslutsfattande.

Syftet med förstudien är att: 1. testa alternativa lärandemetoder via ett digitalt läromedel i matematik, 2. tillämpa metoder av användarupplevelser för interaktiva visualiseringar. I förstudien utvärderas två olika metoder att lära sig geometri i matematik i årskurs 6, traditionell undervisning jämfört med 3D-visualisering. I förstudien kommer också verktygets utformning att uvärderas.

Målet är att bidra till didaktisk utveckling inom matematikämnet genom att studera hur elever lär och hur de och lärare uppfattar två olika lärmetoder. Målet är också att ge kunskaper om 3D-visualisering inom matematikämnet samt se om det finns skillnader i hur pojkar och flickor lär sig genom att studera metoden.

I samarbete med Sundsvalls kommun genomförs en liknande studie på elever i årskurs 6 samt deras matematiklärare.

Beviljad finansiering: 400 000 sek

Läs mer i beslutsunderlag

Boström, L. , Sjöström, M. , Karlsson, H. , Sundgren, M. , Andersson, M. , Olsson, R. & Åhlander, J. (2018). Digital visualisering i skolan : Mittuniversitetets slutrapport från förstudien. Sundsvall : Mittuniversitetet 

Hämta slutrapporten Visualisering i skolan som PDF

Fakta

Projektperiod

170601-171231

Projektledare

Lena Boström

Professor|Professor

010-142 82 63

Projektmedlemmar

Pia Liljeström, Härnösands kommun

Pia Liljeström, Härnösands kommun

Björn Ärnström, lärare på Wendela Hellmanskolan.

Björn Ärnström, lärare på Wendela Hellmanskolan.

Finansiärer