Aktivt liv – också för barn och unga med funktionsnedsättning

Syftet med denna forskningsstudie är att öka möjligheter till rörelse, både vardagsaktivitet och idrottsdeltagande, hos barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning.

Happy kids running and playing game outdoors.

Fakta

Projektperiod

230101-251231

Samarbetspartners

  • Östersunds kommun

Kommunsamverkan

Sidan uppdaterades 2023-03-23