Idrottsvetenskapligt program

Ämnet idrottsvetenskap tillsammans med NVC har två huvudsakliga forskningsområden: Prestation och hälsa samt omgivningsfysiologi. Inom båda områden finns det olika inriktningar och mellan dessa områden sker också naturliga överlappningar där flera inriktningar kombineras.

Prestation och hälsa

Inom detta område fokuserar vi på att studera idrottarens träning, arbetsfysiologiska frågeställningar om människans anpassning till akut fysiskt arbete och träning, träningsmetodernas effektivitet, mätning av olika energiprocesser vid träning och tävling, prestationsfaktorer inom idrotter samt träningens påverkan på hälsa.

Forskningen omfattar framförallt frågeställningar kring fysiologiska effekter av träning, men kan även inneha inslag av kombination mellan fysiologi och biomekanik eller psyko-fysiologiska aspekter. En annan synvinkel är själva idrottarens hälsa där kartläggning av hälsorelaterade faktorer ingår i samband med träning och prestation. En ytterligare aspekt är träning och hälsa bland personer med olika typer av funktionsnedsättningar för att få dem att bli mer inkluderade i träningen. Den huvudsakliga målgruppen är vinteridrottare, primärt inom längdskidåkning, skidskytte och i viss mån alpin skidåkning, som kontinuerligt utvecklas men projekt även inom andra idrotter förekommer.

Omgivningsfysiologi

Inom detta forskningsområde studerar vi människans anpassning till extrema miljöer, främst till syrebrist vid till exempel fridykning eller på hög höjd. Vår forskning fokuserar i huvudsak på integrativ och experimentell fysiologi som bedrivs både på laboratorium och med ett stort inslag av fältstudier.

De huvudsakliga fokusområdena är träning och prestation inom tävlingsfridykning samt säkerhet vid all fridykning där forskargruppen är internationellt ledande. I andra viktiga projekt tittar vi på acklimatisering och prestation vid höghöjds-hypoxi och hur vi kan förutsäga individens känslighet och anpassa acklimatiseringen för ökad prestation. Vi studerar även olika andningstekniker, kostens inverkan på prestationsförmågan, samt anpassning till kyla.

Läs mer på sidan för EPG - The Environmental Physiology Group

Pågående forskningsprojekt

Aegis

Astma är relativt vanligt hos befolkningen i Sverige men än vanligare bland de som sysslar med uthållighetsträning i kyla som exempelvis längdskidåkare. Kan användning av fukt- och värmeväxlare (HM...

Den kvinnliga idrottaren

Friska kvinnor i reproduktiv ålder har en naturlig hormonell cykel, menstruationscykeln . Den påverkar kvinnliga idrottare på olika sätt, detta projekt syftar till att förbättra kunskap och...

Hyperborean

Hur påverkas luftvägarna av fysisk aktivitet i kyla? Detta är huvudfrågan i detta forskningsprojekt som startade 2015.

Parasport och inkluderande träning

Personer med fysisk och intellektuell funktionsnedsättning deltar mindre i idrottsaktiviteter och är mindre fysiskt aktiva än personer utan funktionsnedsättning. Vi söker innovativa lösningar och...

The Skiers Metabolome Project

Detta forskningsprojekt syftar till att identifiera nya biomarkörer för hälsa och prestation bland elitlängdskidåkare.

David Sundström

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428694

Erik Andersson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428863

Erika Schagatay

Professor|Professor

010-1428412

Glenn Björklund

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428149

Hampus Lindblom

Testledare|Test Supervisor

010-1428860

Helen Hanstock

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428124

Jonas Falgin

Universitetsadjunkt|Lecturer

010-1428549

Kerry McGawley

Seniorforskare|Senior Researcher

010-1428073

Malin Jonsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428830

Marie Ohlsson

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428947

Marko Laaksonen

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428384

Mats Jong

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1428966

Öyvind Karlsson

Doktorand|Doctoral Student

010-1428846

Sanna Vikberg

Forskningsassistent|Research Assistant

010-1428922

Sture Espwall

Prefekt |Administrative Head of Department

010-1427993