Att möta patienter i hemsjukvården‑ ett sjuksköterskeperspektiv

Sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvård möter ofta multisjuka patienter i en oförutsägbar miljö, vilket kan orsaka etiska och emotionella utmaningar och påverka sjuksköterskornas dagliga arbete. Projektet belyser sjuksköterskornas upplevelse av möten med patienter i hemsjukvården.

Vård i hemmet

Fakta

Projektperiod

190901-241031

Sidan uppdaterades 2024-02-05