Till följd av bland annat globaliseringstrender och ny teknologi är den naturbaserade turismen i Norge under stor förändring. Denna utveckling skapar större mångfald och nya möjligheter och för att säkra affärsutveckling, robusta lokalsamhällen och hållbar resursanvändning behövs mer och ny kunskap.

Fjällstuga

BIOTOUR är ett fyraårigt forskningsprojekt som leds av Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) med professor Peter Fredman i spetsen. Huvudsyftet är att undersöka viktiga förutsättningar för att kunna vidareutveckla den naturbaserade turismen i norsk bioekonomi.

Projektet är indelat i fem stycken arbetspaket och den del som genomförs på ETOUR, av forskarna Matthias Fuchs och Tatiana Chekalina, handlar om innovativa lösningar inom elektronisk marknadsföring, kundrelationer och möjligheter till nya serviceerbjudanden.

Fakta

Projektperiod

170101-211231

Forskningscenter

Projektledare

Projektmedlemmar

Matthias Fuchs

Professor|Professor

010-1428912

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-1428954