Vi vill att du ska resa mer miljövänligt i framtiden (med intervju).

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Inom turismvetenskapen studeras olika perspektiv och villkor för denna samhällssektor, fördjupar kunskaper kring branschen samt analyserar vilka effekter turism har på destinationen.

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

Google Maps för att scanna och analysera turism

Med över en miljard aktiva användare är Google Maps bland de mest populära webbportalerna för reseinformation. I detta projekt har forskarna, med hjälp av Google Maps data, scannat vilka...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Nordic Symposium in Hospitality and Tourism 2023

19-21 september 2023 står turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet värd för norra Europas största turismforskningskonferens. Temat för konferensen är ”Rethinking tourism for a sustainabl...

Populärkulturturism (PopCulTour)

PopCulTour är ett forskningsprojekt med fokus på den turism som skapas av olika populärkulturella fenomen såsom film, musik och litteratur. Projektet omfattar både perspektivet destinationer och...

Avslutade forskningsprojekt

Besöksnäringens roll för regional utveckling

Det behövs mer kunskap kring hur besöksnäringen i Jämtlands län kan utvecklas. Det konstaterar turismforskningsinstitutet ETOUR och Jämtland Härjedalen Turism och startar ett gemensamt projekt.

BIOTOUR

Intresset för naturupplevelser blir en allt viktigare del inom turismen. Samtidigt förändras vår relation till naturen genom ny teknik, urbanisering och en mer globaliserad omvärld. Det skapar både...

Bortom konflikter i fjällen

Projektet undersöker hur svenska aktörer med olika intressen i mark- och resursanvändning själva ser på vilka utmaningar som finns och vilka möjligheter som står till buds för att undvika...

Böcker, film och musik som turistmagnet

Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos...

Den nya fjällupplevelsen

Projektet analyserar trender inom fjällturismen avseende aktiviteter, upplevelser, motiv, nytta samt mönster i tid och rum.

Evenemangskompassen

Många års internationell forskning har identifierat vilka faktorer som är viktigast för att skapa framgångsrika evenemang. Dessa faktorer samlas nu för första gången i en och samma modell....

EX-TRACK

Projektet utvecklar och testar nya metoder för att driva förbättringsarbete i temaparker med utgångspunkt i besökarens upplevelser.

Friluftsliv i förändring

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring var verksamt under åren 2006–2012 och är nu avslutat. Programmet var ett tvärvetenskapligt, nationellt forskningsprogram som studerade friluftsliv och...

Kunskapsdestinationen Åre

Internet flödar av information om folks köpvanor och önskemål, men oftast används inte informationen till någonting. Nu har Åre blivit testort för ett nytt affärssystem som ska samla allt detta...

Populärkultur som drivkraft

Potentialen hos populärkulturen som turistmagnet är stor. Det har ETOUR:s forskningsprojekt om populärkulturturism och event hittills visat. Nyckeln till framgång är att ta vara på intresset hos...

Trendspaning och omvärldsbevakning

Liksom andra branscher, har turismbranschen svårt att hänga med när turismtrender och beteenden förändras. Behovet av omvärldsbevakning, och att utveckla en destination därefter, är stort. Därför h...

Medarbetare

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814

Sidan uppdaterades 2023-03-10