Vi vill att du ska resa mer miljövänligt i framtiden (med intervju).

Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Inom turismvetenskapen studeras olika perspektiv och villkor för denna samhällssektor, fördjupar kunskaper kring branschen samt analyserar vilka effekter turism har på destinationen.

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

Google Maps för att scanna och analysera turism

Med över en miljard aktiva användare är Google Maps bland de mest populära webbportalerna för reseinformation. I detta projekt har forskarna, med hjälp av Google Maps data, scannat vilka...

Imagining immigrants as outdoor tourism fellows

Syftet med projektet är att få en förståelse för utomhusevenemangs värde som rekreations- och turismarenor för att bygga upp sociala nätverk, binda samman och överbrygga olika samhällsgrupper och g...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Nordic Symposium in Hospitality and Tourism 2023

19-21 september 2023 står turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet värd för norra Europas största turismforskningskonferens. Temat för konferensen är ”Rethinking tourism for a sustainabl...

Populärkulturturism (PopCulTour)

PopCulTour är ett forskningsprojekt med fokus på den turism som skapas av olika populärkulturella fenomen såsom film, musik och litteratur. Projektet omfattar både perspektivet destinationer och...

Anställda inom ämnet turismvetenskap

Jana Brehmer

Doktorand|Doctoral Student

Anders Nordvall

Universitets-/Högskoleadjunkt |Assistant lecturer

+46 (0)10-1427814

Sidan uppdaterades 2024-02-08