Intresset för naturupplevelser blir en allt viktigare del inom turismen. Samtidigt förändras vår relation till naturen genom ny teknik, urbanisering och en mer globaliserad omvärld. Det skapar både utmaningar och möjligheter till affärsutveckling, robusta lokalsamhällen och hållbar resursanvändning.

Fjällstuga

BIOTOUR är ett flerårigt forskningsprojekt som leds av Norges miljö- och biovetenskapliga universitet (NMBU) med professor Peter Fredman i spetsen, finansierat av Norges forskningsråd. Syftet är att undersöka förutsättningar och möjligheter att vidareutveckla den naturbaserade turismen som en del i norsk bioekonomi.

Projektet är indelat i fem arbetspaket som tillsammans ger ny integrerad kunskap om naturturismen avseende trender, natur- och kulturresurser, företagande, marknader och innovativa produkter. Drygt 20 forskare medverkar från Norge, Sverige, Finland, Schweiz och USA.

Den del som genomförs på ETOUR, av forskarna Matthias Fuchs och Tatiana Chekalina, handlar om innovativa lösningar inom elektronisk marknadsföring, kundrelationer och möjligheter till nya serviceerbjudanden genom mobil teknologi inom naturturismen.

 

Läs mer om BIOTOUR på projektets webbsida

Fakta

Projektperiod

170101-211231

Forskningscenter

Projektledare

Projektmedlemmar

Matthias Fuchs

Professor|Professor

010-1428912

Tatiana Chekalina

Universitetslektor, Biträdande|Associate Senior Lecturer

010-1428954