Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Business and Innovation Development for Enterprises (BID4E)

Många små och medelstora företag (SMF) i Botnia-Atlantica-regionen har begränsade kunskaper, verktyg och nätverksmöjligheter för internationell affärsutveckling. Projektets mål är att ta fram digitala verktyg och utveckla SMFs kompetenser, för att de ska kunna bevara och utöka sina marknader.

pengaflöden

Fakta

Projektperiod

190101-211118

Projektledare

Juha Arrasvuori

Juha Arrasvuori

Projektmedlemmar

Edith Andresen

Universitetslektor

+46101428684

Heléne Lundberg

Professor|Professor

+46101428571

Finansiärer

Interreg Botnia Atlantica