Den företagsekonomiska forskningen vid Mittuniversitetet är kopplad till ekonomprogrammets fördjupningsinriktningar marknadsföring och affärsutveckling respektive redovisning och finansiering.

 Ekonomi

Forskare inom ämnet

Carina Åhlund

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1428545

Ämnesföreträdare

Sidan uppdaterades 2022-09-15