Den företagsekonomiska forskningen vid Mittuniversitetet är kopplad till ekonomprogrammets fördjupningsinriktningar marknadsföring och affärsutveckling respektive redovisning och finansiering.

äo_ekonomi