Begränsande, möjliggörande och formande av civilsamhällesorganisationers arbete

I denna avhandling är syftet att analysera på vilka sätt civilsamhällesorganisationers (CSO) arbete formas, begränsas och möjliggörs i en svensk kontext. För att exemplifiera CSOs arbete, fokuserar denna avhandling på organisationer som på olika sätt arbetar och hjälper flyktingar.

Klistermärke på stolpe Refugees welcome

Fakta

Projektperiod

180201-231231

Projektledare

Finansiärer

Sidan uppdaterades 2021-11-10