DIGIKON – Digitala informationsvärden i konkurs

Företagskonkurser är allmänt förenade med stora förluster och samhällskostnader där coronakrisen medför en samhällsutmaning med en tydlig ökning av antalet konkursbeslut. Vid konkurser förloras stora informationsmängder som hittills inte har kunnat värderas på ett enkelt sätt.

Statistik

Projektet ska utveckla/använda ny teknik och metoder för att på nya innovativa sätt ta vara på, värdera och nyttiggöra digital information för konkursföretag. Insatsen ger effekter under krisen genom att öka möjligheterna att hantera, synliggöra och tillgodogöra informationsvärden när mängden konkurser ökar. Tjänsteprodukten, med koncept/verktyg som utvecklas, förväntas långsiktigt ge varaktiga vinster & effekter genom att nya hittills outforskade värden för informationsmängder i konkurs och ökad transparens.

Projektledare

Projektmedlemmar

Erik Borglund

Professor|Professor

010-1428933

Erica Hellmer

Doktorand|Doctoral Student

010-1428113

Finansiärer

xx