Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hållbart arbetsliv i Sverige. Projektet ska bidra med empiriskt grundad kunskap om gigarbete och gigarbetare i Sverige.

Cykelbud

Forskarna i projektet ska bland annat besvara frågor kring hur tillvaron som gig-arbetare påverkar dessa människors livschanser på kort och lång sikt, samt vilka strategier gig-arbetare utvecklar och använder för att dra fördel av gig-arbetet, klara av tillvaron som gig-arbetare samt förbättra villkoren för gig-arbetare.

Studien genomförs i form av:

  1. Intervjuer med gig-arbetare
  2. Deltagande observationer
  3. Självreflekterande, auto-etnografisk forskning.

 

 

Just nu söker vi intervjupersoner till en studie om gig-arbete.

Läs mer om studien och anmäl intresse för intresse för att delta i intervju.

Projektledare

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

010-1427912

Projektmedlemmar

Don Mitchell

Don Mitchell

Uppsala universitet

Olivia Butler

Olivia Butler

Uppsala universitet

Finansiärer

Forte Logo.jpg