Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare | miun.se

Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hållbart arbetsliv i Sverige. Projektet ska bidra med empiriskt grundad kunskap om gigarbete och gigarbetare i Sverige.

Cykelbud

Projektledare

Kristina Zampoukos

Universitets-/Högskolelektor |Lecturer

Projektmedlemmar

Viktor Aronsson

Projektassistent|Project Assistant

Finansiärer

Forte Logo.jpg

Sidan uppdaterades 2024-02-23