Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hållbart arbetsliv i Sverige. Projektet ska bidra med empiriskt grundad kunskap om gigarbete och gigarbetare i Sverige.

Cykelbud

Projektledare

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427912

Projektmedlemmar

Don Mitchell

Don Mitchell

Uppsala universitet

Olivia Butler

Olivia Butler

Uppsala universitet

Finansiärer

Forte Logo.jpg