Kulturgeografi och geografi

I forskningsämnet Kulturgeografi och geografi undersöks interaktionen mellan människan och samhället ur ett rumsligt perspektiv.

Karta map

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

Att släcka bränder: En "Multiple Streams"-analys

Vad händer när skogsbränderna är släckta? Är vi förberedda för nästa kris? Detta projekt studerar om och hur krisberedskap och krishantering, som en policysektor på lokal nivå i Sverige, anpassas...

Enklavisk turism

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Naturupplevelser är inte en självklarhet för alla. För många personer med funktionsnedsättning är ett friluftsliv svårt att förverkliga. Därför ska nu en forskargrupp på turismforskningscentret ETO...

Medarbetare

Daniel Laven

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428620

Heather Mackay

Universitetslektor, Adjungerad|Adjunct Lecturer

Kristina Zampoukos

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427912

Rosemarie Ankre

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1427836

Sandra Wall-Reinius

Universitetslektor|Senior Lecturer

+46 (0)10-1428246