Karta map

I forskningsämnet Kulturgeografi och geografi undersöks interaktionen mellan människan och samhället ur ett rumsligt perspektiv.

Pågående forskningsprojekt

Air bnb

Många städer i världen har fått erfara en enorm tillväxt av korttidsuthyrning i och med Airbnb:s växande popularitet. Men vad händer med bostadsområden, arbetsmarknaden och de lokalt boende på...

Cowork4YOUTH

Projektet handlar om unga vuxna som varken studerar eller arbetar, så kallade NEETS. Projektets huvudsakliga syfte är att bidra till policyutveckling när det gäller den här gruppen.

Enklavisk turism

Enklavisk turism kan innefatta all-inclusive resorts och kryssningsresor, där resmålet är isolerat från och skiljer sig från det omgivande lokalsamhället samt har svaga kopplingar till den lokala...

Mistra Sport & Outdoors

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Programmet bygger på samverkan med...

Nordic Symposium in Hospitality and Tourism 2023

19-21 september 2023 står turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet värd för norra Europas största turismforskningskonferens. Temat för konferensen är ”Rethinking tourism for a sustainabl...

Sidan uppdaterades 2024-02-05