Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare

Det övergripande syftet med projektet är att bidra med kunskap för utveckling av strategier och policies för ett digitaliserat och socialt hållbart arbetsliv i Sverige. Projektet ska bidra med empiriskt grundad kunskap om gigarbete och gigarbetare i Sverige.

Cykelbud

Finansiärer

Forte Logo.jpg

Sidan uppdaterades 2023-03-21