Samverkan fritidshem och skola. Fritidshems‑ och klasslärares perspektiv om att samarbeta kring elever med behov av särskilt stöd

Syftet med projektet är att undersöka och analysera samverkan mellan fritidshem och skola kring elever med behov av särskilt stöd från ett fritidshemslärar- och klasslärarperspektiv.

Businesspeople Stacking Hands Over Each Other

Fakta

Projektperiod

230101-231231

Kommunsamverkan

Projektledare

Marcia Håkansson Lindqvist

Marcia Håkansson Lindqvist

Sidan uppdaterades 2023-06-28