Studie med fokus på utvärdering av effekter av positivt beteendestöd i två skolor i Sundsvalls kommun

För att minska problemskapande beteenden i klassrummet och på skolan, öka de akademiska resultaten samt skapa gynnsamma förutsättningar för studiero behövs en gemensam grundsyn hos personalen där förväntningar tydliggörs och positiv feedback ges till eleverna.

Lärare undervisar elev med surfplatta

Sidan uppdaterades 2023-06-27