Vårdmöten i hemmiljö – Upplevelser av samspel mellan äldre personer och sjuksköterskor

I hemmets vårdmiljö uppstår unika möten mellan äldre personer och sjuksköterskor vilka påverkar både välbefinnandet hos de äldre och arbetsmiljön för sjuksköterskor. Utmaningar som uppstår i detta samspel formar vården och kräver förståelse för att förbättra den och främja en positiv vårdmiljö.

Vård i hemmet

Sidan uppdaterades 2024-03-11