Vårdpersonalens upplevelser av att möta personer med ätstörning

Projektets övergripande syfte är att erhålla en fördjupad kunskap om vårdpersonalens upplevelse av att möta personer med anorexia nervosa eller anorexiliknande tillstånd.

Tjej som mår dåligt

Fakta

Projektperiod

190901-220531

Projektmedlemmar

Sidan uppdaterades 2021-12-29