Viktor Aronsson

Projektassistent|Project Assistant

Som projektassistent vid Mittuniversitetet är jag kopplad till projektet ’Rejtad, rosad, ratad: En studie av tillvaron som gigarbetare’.

Bakgrund

Min akademiska bakgrund är främst inom Kulturgeografi (MSc, BSc) samt Idéhistoria (BA). Mina forskningsrelaterade intressen under utbildningarna har främst varit kopplat till meningsskapande praktiker under transformativa geografiska och sociala skeendet, med ett specifikt fokus på platsskapande, landskapsinteraktioner, och minnespraktiker. Med min masteruppsats intresserade jag mig exempelvis för kollektivt minne bland arbetare på järnvägen Roslagsbanan i Stockholm och betydelsen detta minne har under skiftande geografiska, sociala, och organisatoriska förhållanden.

Sidan uppdaterades 2023-12-23