Jordglob i händer

För analys av komplexa miljö-och samhällsproblem krävs förmågan att se samband mellan människa, livsstil, samhällsutveckling och naturmiljö. I geografiämnet betonas dessa samband och ämnet omfattar både naturvetenskapliga (naturgeografiska) och samhällsvetenskapliga (kulturgeografiska) perspektiv.

Sidan uppdaterades 2024-03-22