Anders Nordvall

Spara favorit

Bakgrund

Har gått forskarutbildning på Mittuniversitetet inom ämnet Turismvetenskap. Har innan dess jobbat med att arrangera och utvärdera evenemang. Har kandidatexamen i Turismvetenskap och Företagsekonomi samt en magisterexamen i Kulturgeografi.

Forskningsområden

Evenemang och evenemangsturism. Fokus på hur återkommande evenemang utvecklas, design, organisering och utvärdering av evenemang.

Pågående forskning

Arbetar med ett avhandlingsprojekt som handlar om att förstå utvecklingsförlopp för återkommande evenemang och hur sådana förlopp kan påverkas.

Undervisning

Design, planering, organisering, marknadsföring och utvärdering av evenemang. Evenemangsturism, evenemangsutveckling och effekter av evenemang. Servicedesign och projektledning, samt verksamhetsförlagd utbildning.

Övrigt

Programansvarig för kandidatprogrammet Turism och destinationsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordvall, A. & Brown, S. (2018). Evaluating publicly supported periodic events : the design of credible, usable and effective evaluation. Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events,  

Nordvall, A. & Heldt, T. (2017). Understanding hallmark event failure : A case study of a Swedish music festival. International Journal of Event and Festival Management, vol. 8: 2, ss. 172-185.  

Nordvall, A. (2016). Organizing Periodic Events : A Case Study of a Failed Christmas Market. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 442-460.  

Nordvall, A. , Pettersson, R. , Svensson, B. & Brown, S. (2014). Designing events for social interaction. Event Management, vol. 18: 2, ss. 127-140.    

Getz, D. , Svensson, B. , Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events : Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, vol. 7: 1/2, ss. 47-67.  

Rapporter

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).