Anders Nordvall

Spara favorit

Bakgrund

Sedan 2010 doktorand på Mittuniversitetet. Har innan dess jobbat med att arrangera och utvärdera evenemang. Har kandidatexamen i Turismvetenskap och Företagsekonomi samt en magisterexamen i Kulturgeografi.

Forskningsområden

Evenemang och evenemangsturism. Fokus på design, organisering och utvärdering av evenemang.

Pågående forskning

Arbetar med ett avhandlingsprojekt som tar sin utgångspunkt i frågorna: Varför tvingas vissa återkommande och betydelsefulla evenemang att läggas ned? Vilka förutsättningar krävs för överlevnad? Vilka strategier finns för framgång?

Undervisning

Design, planering, organisering, marknadsföring och utvärdering av evenemang. Evenemangsturism, evenemangsutveckling och effekter av evenemang. Servicedesign och projektledning.

Övrigt

Programansvarig för kandidatprogrammet Turism och destinationsutveckling.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Nordvall, A. & Heldt, T. (2017). Understanding hallmark event failure : A case study of a Swedish music festival. International Journal of Event and Festival Management, vol. 8: 2, ss. 172-185.  

Nordvall, A. (2016). Organizing Periodic Events : A Case Study of a Failed Christmas Market. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, vol. 16: 4, ss. 442-460.  

Nordvall, A. , Pettersson, R. , Svensson, B. & Brown, S. (2014). Designing events for social interaction. Event Management, vol. 18: 2, ss. 127-140.    

Getz, D. , Svensson, B. , Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2012). Hallmark events : Definition, goals and planning process. International Journal of Event Management Research, vol. 7: 1/2, ss. 47-67.  

Rapporter

Nordvall, A. & Wallstam, M. (2016). Utvärdera festivalbesökare och deras upplevelser. Östersund : Mittuniversitetet (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2016: 1).  

Grundén, A. , Gunnervall, A. & Zampoukos, K. (2009). Världscupen i Skidskytte & Jamtli Julmarknad 2008 : Utvärdering. Östersund : Etour (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2009:20).  

Pettersson, R. & Gunnervall, A. (2008). Skidskytte-VM 2008 : Effekter av Vinterfestivalen och Biathlon 2008. Östersund : ETOUR (Rapportserien / European Tourism Research Institute 2008:19).