Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning. Turismvetenskap studerar villkoren för detta, fördjupar kunskaper kring företag och organisationer inom turismen samt analyserar vilka effekter turismen ger på destinationen.

Anställda inom ämnet turismvetenskap

Jana Brehmer

Doktorand|Doctoral Student

Sidan uppdaterades 2024-01-25