Andreas Larsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: EJT, ETOUR, CER
  • Avdelning: Ekonomiavdelningen (EKO)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427924
  • E-postadress: andreas.larsson@miun.se
  • Rumsnummer: P1619
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer, ETOUR

Sidan uppdaterades 2022-11-18