Andreas Larsson

Avdelningsekonom|Financial Officer

  • Tjänstetitel: Avdelningsekonom
  • Ansvarsområde: EJT, ETOUR, CER
  • Avdelning: Ekonomiavdelning (EKO)
  • Telefon arbete: 010-142 79 24
  • E-postadress: Andreas.Larsson@miun.se
  • Rumsnummer: A221a
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer, ETOUR