Anna-Karin Stockenstrand

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: 010-142 79 31
  • E-postadress: anna-karin.stockenstrand@miun.se
  • Rumsnummer: L314
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer

Jag är lärare och forskare i företagsekonomi, särskilt externredovisning och finansiering.

Forskningsområden

Min forskning handlar om att förstå effekter av reglering. För närvarande bedriver jag forskning om pensioner och försöker besvara frågor såsom varför det svenska pensionssystemet ser ut som det gör idag, vem det är till för och vad systemet med olika typer av ny reglering får för samhälleliga konsekvenser på lång sikt.

Några centrala teoretiska begrepp i min forskning är glokalisering, svarande reglering, standardisering och institutionella logiker.

Forskning

Hållbara pensioner (2019-2022)
Hållbarhet är ett brett begrepp som kan omfatta mycket, såsom sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det här projektet fokuserar på hållbara pensioner, och ställer frågan hur hållbarhet på pensionsområdet kan uppnås. Projektet har fyra delfrågeställningar. Den första är hur försäkringsavtal ska redovisas för att pensionstagare ska få insyn i hur pensionssparandet utvecklas över tid. Den andra är hur pensionskapitalet ska förvaltas på ett hållbart sätt. Den tredje är hur en hållbar reglering bör utformas för att värna ett tryggt pensionssystem där pensionstagare samtidigt får utdelning i form av bra pensioner. Det fjärde är hur hållbara strukturer och förutsättningar för arbete kan skapas där människor kan arbeta och må bra längre i framtiden.

Undervisning

Jag undervisar i redovisningsteori och finansiell reglering.

Publikationer

The remote server returned an error: (503) Server Unavailable.