Anna-Maria Jansson

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428414
  • E-postadress: anna-maria.jansson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Rumsnummer: A238 Östersund, L307 Sundsvall
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Centrum för forskning om ekonomiska relationer
  • Anställd vid ämnet: Företagsekonomi

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Jansson, A. & Öhman, P. (2010). Ett efterfrågat utbud av kvalitetsstämplar?. Balans , : 1, ss. 46-46.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2006). Swedish auditors' view of auditing : Doing things right versus doing the right things. European Accounting Review, vol. 15: 1, ss. 89-114.  

Konferensbidrag

Sörensson, A. & Jansson, A. (2016). Sustainability reporting among Swedish tourism service providers : Information differences between them. I WIT Transactions on Ecology and the Environment.    

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2004). Auditors on auditing. Paper presented at the Workshop on auditing in action, London school of economics and political science, 12-13 Februari 2004, London, England.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Accountability from auditor perspectives. Paper presented at the Nordisk företagsekonomisk forskningskonferens, 13-16 Augusti 2003, Reykjavik, Island.

Öhman, P. , Häckner, E. , Jansson, A. & Tschudi, F. (2003). Auditor perspectives on auditing issues - anempirical study. Paper presented at the Workshop on auditing and financial accounting research, 10-11 April 2003, Vasa, Finland.

Licentiatavhandlingar

Jansson, A. (2008). Revision ur ett revisorsperspektiv : en metodstudie. Lic.-avh. Luleå : Luleå university of Technology, 2008 (Licentiate thesis / Luleå University of Technology : 2008:08)

Sidan uppdaterades 2023-05-25