Anna Mårtensson

Spara favorit

Adjunkt

Bakgrund

Har en yrkesmässig bakgrund inom kvalitetsområdet med fokus på kvalitetsutveckling där jag har erfarenhet från både tillverkande industri, service produktion och kommunala tjänstemannasidan.

Forskningsområden

Närvaro av värderingar i organisationer som påbörjat implementering av Lean, samt en viss koppling av dessa till hållbar utveckling.

Pågående forskning

Forskarstuderar

Undervisning

Undervisar i ämnena Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning på grundläggande och avancerad nivå.

Övrigt

Arbetar även med uppdragsutbildning. Ni hittar mig i på campus i Östersund hus Q rum 105B

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2014). Measuring the importance and practices of Lean values. The TQM Journal, vol. 26: 5, ss. 463-474.  

Mårtensson, A. , Snyder, K. & Ingelsson, P. (). Interlinking Lean and Sustainability: How ready are leaders?. ,

Konferensbidrag

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Öberg, L. (2014). Can Lean values contribute to Sustainable Development. I 17th Qmod-ICQSS : Part 2: INDEX and FULLPAPERS.  

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2013). Managers basic assumptions when applying Lean. I 16th QMOD-ICQSS Proceedings : Quality Management and Organizational Development Conference [being] International Conference Quality and Service Sciences.. S. 1206--1215.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Mårtensson, A. (2017). Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 135)

Rapporter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Kvalitetsarbete inom teknikinformation – Goda exempel och utvecklingsbehov.  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.