Anna Mårtensson

Lärare |Member of academic staff

  • Tjänstetitel: Lärare
  • Akademisk titel: Forskarstuderande
  • Ansvarsområde: Ämne: Kvalitetsteknik
  • Avdelning: Institutionen för kvalitets- och maskinteknik (KMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428585
  • E-postadress: anna.martensson@miun.se
  • Besöksadress: Akademigatan 1, 831 40 Östersund
  • Rumsnummer: Q105c
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsledning, Kvalitetsteknik

Bakgrund

Har en yrkesmässig bakgrund inom kvalitetsområdet med fokus på kvalitetsutveckling där jag har erfarenhet från både tillverkande industri, service produktion och kommunala tjänstemannasidan.

Forskningsområden

Närvaro av kvalitetsvärderingar i organisationer, samt koppling av dessa till hållbarhet.

Forskning

Forskarstuderar

Undervisning

Undervisar i ämnena Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning på grundläggande och avancerad nivå.

Övrigt

Arbetar även som studierektor för Kvalitetsteknik samt sitter som doktorandrepresentant i Universitetsstyrelsen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2020). Co-creation as a success factor in the development of constructive customer-focused dialogues. Quality Innovation Prosperity, vol. 24: 2, ss. 153-169.    

Carnerud, D. , Mårtensson, A. , Ahlin, K. & Persson Slumpi, T. (2020). On the inclusion of sustainability and digitalisation in quality management–an overview from past to present. Total quality management and business excellence (Online),    

Mårtensson, A. , Snyder, K. & Ingelsson, P. (2019). Interlinking Lean and Sustainability : How ready are leaders?. The TQM Journal, vol. 31: 2, ss. 136-149.  

Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2014). Measuring the importance and practices of Lean values. The TQM Journal, vol. 26: 5, ss. 463-474.  

Konferensbidrag

Mårtensson, A. (2020). Students' learning about social sustainability by exploring customer values. Paper presented at the The 2nd international Education With Sustainability Conference, Östersund, 13 August, 2020

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Bäckström, I. (2019). Co-creation - making it happen. I 22nd QMOD conference : ON QUALITY AND SERVICE SCIENCES ICQSS 2019, 13-15 OCTOBER.

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2018). Measuring Sustainability through values : Developing and Testing of Statements in a Questionnaire. I 21st QMOD-ICQSS Conference.. S. 1065--1072.

Mårtensson, A. , Ingelsson, P. & Öberg, L. (2014). Can Lean values contribute to Sustainable Development. I 17th Qmod-ICQSS : Part 2: INDEX and FULLPAPERS.  

Mårtensson, A. & Ingelsson, P. (2013). Managers basic assumptions when applying Lean. I 16th QMOD-ICQSS Proceedings : Quality Management and Organizational Development Conference [being] International Conference Quality and Service Sciences.. S. 1206--1215.  

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Mårtensson, A. (2017). Insights in Lean values: Exploring links to sustainable development. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2017 (Mid Sweden University licentiate thesis : 135)  

Rapporter

Bäckström, I. , Ingelsson, P. & Mårtensson, A. (2019). Slutrapport ”Resultatstyrning för medborgarnytta” : Ett samverkansprojekt mellan Sundsvalls kommun och Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Mid Sweden University  

Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Kvalitetsarbete inom teknikinformation – Goda exempel och utvecklingsbehov.  

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.