Åsa Bång

Spara favorit

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Hör gärna av dig till mig om du har frågor eller funderingar kring dessa frågor;
Stimulera forskning i och om skolan, förskolan och fritidshemmen.
Initiera och stödja erfarenhetsutbyte samt spridande av resultat.
Bedriva förbättrings-, kvalitets- och uppföljningsarbete.
Kompetensutveckling.

Vi som arbetar på Samverkansavdelningen och med det Regionala Utvecklingsnätverket - RUN, har till uppgift att skapa mötesplatser och vara ett aktivt forum där professionell, beprövad erfarenhet och kunskap möter vetenskaplig erfarenhet och kunskap.

RUN är ett samverkansforum för kommunerna i regionen och Mittuniversitetet. Vi arbetar för samordning, utveckling och forskningsanknytning av skolformerna: förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och SFI, liksom för universitetets lärarutbildning.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2007). The potential role of tributaries as seed sources to an impoundment in northern Sweden : a field experiment with seed mimics. Rivers Research and Applications, vol. 23: 10, ss. 1049-1057.  

Kondolf, G. M. , Boulton, A. J. , O'Daniel, S. , Poole, G. C. , Rahel, F. J. , Stanley, E. H. , Wohl, E. , Bång, Å. & et al. (2006). Process-based ecological river restoration : Visualizing three-dimensional connectivity and dynamic vectors to recover lost linkages. Ecology & society, vol. 11: 2, ss. 1-16.    

Winka, K. , Eriksson, O. E. & Bång, Å. (1998). Molecular evidence for recognizing the Chaetothyriales . Mycologia, vol. 90: 5, ss. 822-830.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Bång, Å. (2007). Genetic variation and gene flow in riparian populations of Filipendula ulmaria. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 30)

Kapitel i böcker, del av antologier

Bång, Å. , Auno, U. & Boström, L. (2016). Förstelärare – en kvalitetsdrivande reform?. I Att leda mot skolans mål. Malmö : Gleerups Utbildning AB. S. 247-260.

Konferensbidrag

Auno, U. & Bång, Å. (2016). Lead Teachers - a Swedish reform for developing quality in education and school improvement. I Leading education: The Distinct Contributions of Educational Research and Researchers.

Bång, Å. , Nilsson, C. & Holm, S. (2004). What is the role of tributaries as seed sources for a run-of-river impoundment: a field experiment : Konferens SISORL 2004.

Nilsson, C. , Bång, Å. & Holm, S. (2003). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens ESEB 2003.

Bång, Å. , Holm, S. & Nilsson, C. (2002). Control of plant species diversity in riparian corridors : Konferens OIKOS 2002.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Bång, Å. (2006). Go with the flow? : Filipendula ulmaria, a common riparian plant species. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2006 (Mid Sweden University licentiate thesis : 17)

Manuskript

Bång, Å. , Jonsson, B. G. & Holm, S. Equal seed set and germination rate over distance and indication of self incompatibility in artificial crosses of Filipendula ulmaria.

Holm, S. , Bång, Å. & Jonsson, B. G. Paternity analysis in Filipendula ulmaria indicates high level of gene flow between populations, using AFLP.

Bång, Å. , Jägbrant, V. & Holm, S. Spatial genetic structure of a common riparian plant species, Meadowsweet (Filipendula ulmaria) in northern Sweden.