Barbro Widerstedt

Spara favorit

Från och med januari 2018 är jag vikarierande universitetslektor i nationalekonomi, med placering i Östersund.

Min uppgift är att undervisa i nationalekonomi på A och B-kursen under våren. Jag kommer att vara kursansvarig för hela A-kursen i Östersund och de två första delkursterna, Mikroekonomi och Makroekonomi, på B-kursen

Bakgrund

Jag är nationalekonom med en doktorsexamen från Umeå universtet (1998). Min avhandling handlade om arbetskraftsrörlighet och ofullständig information på arbetsmarknaden.

Mellan 1987 och 2001 arbetade jag i olika roller vid nationalekonomiska institutionen vid Umeå universitet. Jag hann med att vara universitetsadjunkt, forskningsassistent, doktorand, universitetslektor och forskarassistent.

Mellan 2002 och 2005 arbetade jag som projektsamordnare vid fakulteten för lärarutbilding vid Umeå universitet. Det arbetet innebar att jag höll samman den dåvarande regeringens satsning på jämställdhet i skolan för kommuner från Stockholm och norrut.

Från 2005 har jag arbetat i olika roller i statsförvaltningen. Min huvudsakliga arbetsgivare har varit Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser i Östersund. Andra arbetsplatser där jag varit kortare perioder är Arbetslivsinstitutet, Arbetsförmedlingen och Regeringskansliet.

Forskningsområden

Mina intresseområden är arbetsmarknaden och hur människor utformar sitt förvärvsarbete, till exempel i form av lönearbete eller företagande.

Jag är också intresserad av regional utveckling och policyutvärdering.

Undervisning

Vårterminen 2018

Nationalekonomi A

Nationalekonomi B
- Mikroekonomi (delkurs 1)
- Makroekonomi (delkurs 2)