Beatrice Waleghwa

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)
  • E-postadress: beatrice.waleghwa@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 4
  • Forskningscentra: ETOUR
  • Ämne: Turismvetenskap